Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Se flere her :::

Eksportskolen er lansert

Sammen med Music Norway og de øvringe regionale kompetansesentrene for musikk, har Sørf nå lansert Eksportskolen.

Å jobbe med musikk er en drøm for mange. Det er en tøff industri som krever talent, innsats, mot, vilje og overbevisning - men også planlegging, kompetanse, nettverk og ressurser. 

Eksportskolen er et tilbud til talenter med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt.

- Eksportskolen skal gi band og artister et grundig tilbud som gir dem kunnskap og verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale markeder.
- Eksportskolen vil styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for mekanismene bak eksport og internasjonale markeder.
- Eksportskolen vil gi disse bedriftene økt faglig kompetanse og nettverk, samt økt innsikt og kunnskap rundt sin forretningsdrift.

Les mer her: http://www.musikkeksportskolen.no/


02. april 2014